free html web templates

Niepubliczne przedszkole 
Happy Train

kontakt@happytrain.pl

Oferta przedszkola

Grupa 3/4 latków

Ostatnie wolne miejsca

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ostatnie wolne miejsce dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie 3/4 latków. Realizujemy zajęcia wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegółowe informacje o specjalistach i organizowanych na terenie przedszkola zajęciach terapeutycznych udzielane są telefonicznie.

Nasi partnerzy

happytrain.pl wszelkie prawa zastrzeżone